etnoga, Patrimonio cultural

etnoga, empresa de servizos, ten como obxectivo a xestión integral do patrimonio. Os traballos que acomete, vincúlanse con accións de desenvolvemento cultural, educativo, social e turístico.

Portada

Seccións da web

  • Presentación

  • Servizos

  • Traballos

  • Galería

  • Contacto