etnoga, Patrimonio cultural

etnoga, empresa de servizos, ten como obxectivo a xestión integral do patrimonio. Os traballos que acomete, vincúlanse con accións de desenvolvemento cultural, educativo, social e turístico.

Contacto
etnoga, Patrimonio cultural

Tfnos.: 695 491 898 - 695 491 899

etnoga@etnoga.com

Formulario de contacto

Condicións de uso
En base á Lei Orgánica 15/1999 do 13/12/1999 de Protección de Datos Persoais, comunicámoslle que a súa dirección de correo electrónico forma parte do noso ficheiro automatizado, ao obxecto de continuar enviándolle ofertas dos nosos servizos e/ou o mantemento das comunicacións nas nosas relacións contractuais. En virtude das Leis antes mencionadas, ten dereito de oposición, acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos. Lembrámoslle que os seus datos nunca son subministrados a terceiros baixo ningún concepto, sendo unicamente utilizados para o envío das nosas comunicacións con vostede.