Casa dos Peóns de Vedra

A antiga casa de peóns camiñeiros do concello coruñés de Vedra sitúase nunha encrucillada no punto quilométrico 326 da estrada nacional 525. Está no lugar de Picón, parroquia de San Pedro de Vilanova, e na actualidade dedícase, igual que a de Allariz, a oficina municpal de turismo.


Trátase dunha construción de planta baixa, con cuberta a dúas augas. Na fachada principal a porta de entrada flanqueada por dúas fiestras, esquema repetido na traseira, a cal se abre a un patio pechado.

San Xoán da Cova

En 1928 apróbase o primeiro proxecto para a construción dun viaduto sobre o río Ulla, que será reformado sete anos máis tarde e retomado trala Guerra Civil. Ao obras darían comezo cara a 1945 e inauguraríanse en 1958.

A ponte do tren de Gundián convertiríase anos máis tarde nun dos símbolos arquitectónicos dos concellos de Vedra e da Estrada. Porén, este símbolo, despois do seu cincuenta aniversario, está a ser destruído polo progreso. Poida que nos anos 50, esta obra fora moi polémica, pero seguro que non o foi tanto como o novo viaduto do AVE. A destrución da paisaxe neste último caso é un feito máis que probable que se pode observar moi ben desde o castro de San Miguel (A Estrada). Probablemente, dentro de pouco tempo será vista como outra gran obra de enxeñería, non o dubido, pero daquela xa se esquenceu o impacto ambiental que provocou.


A construción do AVE tamén obriga a desviar un dos tramos máis bonitos da Vía da Prata ao seu paso polas Terras da Ulla.